[Pokračování prohlídky] [ZOO] [Kalendář akcí] [Pro registrované]

Pokračování prohlídky


[ Pokračování prohlídky ]

Naučná stezka Lužické a Žitavské hory

Začátek: Silnice Liberec - Cvikov, u odbočky na Jítravu - za křovím (úvodní panel ze silnice není vidět).
Konec: Silnice Liberec - Cvikov, u odbočky na Jítravu (okruh)
Délka: 31 km
Počet zastávek: 27
Zaměření: flora, fauna, ekologie, geologie, historie
Typ stezky: pro pěší, pro cyklisty většinou sjízdné
Náročnost: lehká až střední - kopcovitý terén
Čas pro prohlídku: minimálně 1 den
Značení: značky naučné stezky, informační panely
Doba návštěvy: bez omezení, celoročně
Mapa: Lužické hory
Poznámky: Stezka 2x přechází státní hranici, spojovací části značeny jako naučná stezka
Správce stezky: CHKO Lužické hory
Stav stezky: dobrý
CHKO - NPP: CHKO Lužické hory

Zastávky naučné stezky:

1. úvodní tabule - popis naučné stezky, charakteristika CHKO Lužické hory a Zittauer Gebirge
2. přírodní památka Bílé kameny, geologický vývoj území
3. vrch Vysoká - geobotanika, zonace CHKO Lužické hory
4. Kozí hřbety - lužický přesmyk
5. osada Horní Sedlo - hraniční opevnění
6. Horní skály - historie horolezectví
7. Vraní skály - územní systém ekologické stability
8. Popova skála - historie turistiky
9. Sedlecký Špičák - reliktní bory
10. údolí Bílého potoka - doubravy
11. úvodní tabule

Přechod na území SRN v Hartavě:

12. úvodní tabule
13. vývoj lesů Žitavských hor
14. lesní houby
15. Töpfer - místní druhy ptáků
16. Scharfenstein - geologie
17. hmyz
18. biotopy skal
19. přirozený smíšený horský les
20. Lückendorf - biotopy luk

Přechod na území ČR v Petrovicích:

21. úvodní tabule
22. smíšené lesy
23. louky a pastviny
24. Bredovský zámeček - stálá expozice Lužických hor, úvodní tabule
25. Polesí - lidová architektura
26. lesy Lužických hor, lesní hospodaření
27. historie osídlení, stará zemská stezka

Úvod
Projekt mezinárodní naučné stezky Lužické a Žitavské hory vznikl ve spolupráci Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory v Jablonném v Podještědí a Centra ochrany přírody Žitavské hory se sídlem v Olbersdorfu. Jeho realizaci umožnila finanční podpora Evropského společenství.

Stručná charakteristika chráněných krajinných oblastí
Naučná stezka prochází územím dvou navazujících chráněných krajinných oblastí.

Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla vyhlášena v roce 1976 na území o rozloze 270 km2 k zajištění ochrany harmonické krajiny v pískovcovém území tzv. České křídové pánve. Krajina vyniká výrazným reliéfem, vysokou lesnatostí a celkový krajinný ráz oblasti dokresluje lužická lidová architektura. K přírodovědecky nejhodnotnějším částem Lužických hor patří zbytky přirozených lesních porostů ve vrcholových partiích hor, podmáčené louky s výskytem vstavačovitých druhů rostlin a význačné geomorfologické útvary.

Chráněná krajinná oblast Žitavské hory na území SRN je od Lužických hor oddělena jen státní hranicí a názvem. Krajina Žitavských hor byla vytvářena vlivem obdobných kulturních zásahů ve srovnatelných přírodních poměrech jako v Lužických horách. K nejcennějším ekosystémům patří vrcholové partie kopců, hluboká údolí potoků a říček se zbytky přirozených lesů a pískovcová skalní města.
K ochraně harmonické krajiny s vyváženým podílem lesních a zemědělských kultur a obcí s typickou architekturou - lužickými hrázděnými domky, byla na území o rozloze 62,7 km2 vyhlášena v roce 1958 Chráněná krajinná oblast Žitavské hory.

Popis naučné stezky
Trasa naučné stezky je vedena východní částí Lužických a Žitavských hor, částečně po linii významné geologické poruchy tzv. lužického zlomu. Na 27 zastávkách seznamuje návštěvníky s přírodovědnými i kulturními zajímavostmi zdejšího kraje. Česko-německou státní hranici stezka překračuje na hraničních přechodech Hrádek nad Nisou-Hartau a Petrovice-Lückendorf.

- Trasa v úseku mezi zastávkami č. 1 - 11 (14 km) prochází po linii lužického zlomu a je věnována převážně geologickému vývoji oblasti.
- Trasa se zastávkami č. 11 - 21 (10 km) seznamuje návštěvníky s různými biotopy Žitavských hor, s rostlinami a živočichy, kteří zde žijí.
- Trasa se zastávkami č. 21 - 24 (7 km) vede na zámek Lemberk a k Bredovskému letohrádku, kde je instalována stálá expozice věnovaná Lužickým horám.
- Hlavní trasa naučné stezky je doplněna ještě dvěma spojovacími úseky se zastávkami č. 25 - 27.

Trasa naučné stezky vede převážně po turistických značených cestách a je v terénu vyznačena symbolem naučné stezky. Prochází územím chráněných krajinných oblastí Lužické a Žitavské hory, proto děkujeme návštěvníkům za ohleduplné chování k přírodnímu prostředí.

Nejzajímavějšími místy na trase stezky jsou Bílé kameny, vrch Vysoká s Kozími hřbety, Horní skály, Vraní skály, Krásný důl, Popova skála, Sedlecký Špičák, údolí Bílého potoka, vrch Töpfer, skalní průrvy Kleine Felsengasse a Grosse Felsengasse, vyhlídka na Scharfensteinu, letovisko Lückendorf, zámek Lemberk s Bredovským zámečkem, osada Polesí se skalní vyhlídkou Havran a Tobiášova borovice.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 23.09.2004 v 10:14 hodin
Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm